Trampfotbal 2009

 

Tento rok byl velkou zkouškou jak pro pořadatele

tak i pro účastníky akce. Počasí nepřálo, ale všichni

kteří se zúčastnili si nakonec odnesli pěknou

vzpomínku na tento ročník.

 
Foto z akce zde